Domes vadība

Vārds uzvārds Amats Kontakti
daiga mierina 2018
Daiga Mieriņa
Domes
priekšsēdētāja                 


Tālr. 29180607
daiga.mierina[at]carnikava.lv

Genovefa Kozlovska
Genovefa Kozlovska
Priekšsēdētājas
vietniece


Tālr. 26441566, 67992830
genovefa.kozlovska[at]carnikava.lv

 MG 0620
Raimonds Garenčiks
Pašvaldības
izpilddirektors
Tālr. 67992242, 29221475
raimonds.garenciks[at]carnikava.lv

Administratīvā nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
lubova petrovska 2016
Ļubova Petrovska
Nodaļas vadītāja Tālr. 67993545; 28317909
lubova.petrovska[at]carnikava.lv

  
Dzintra Birze 533x800
Dzintra Birze
Vecākā lietvede


Tālr. 67993545; 20237580
dzintra.birze[at]carnikava.lv

Dārta Zaļkalne Lietvede
Tālr. 67993545
darta.zalkalne[at]carnikava.lv
Guntis Jakobsons
Guntis Jākobsons
Saimniecības pārzinis

Tālr. 26121586
guntis.jakobsons[at]carnikava.lv

Brigita Bukse
Brigita Pukse
Arhivāre Tālr. 67993418; 20235119
brigita.pukse[at]carnikava.lv

Administratīvā komisija

Vārds uzvārds Amats Kontakti
agris grinvalds 2018
Agris Grīnvalds

Administratīvās komisijas sekretārs

Tālr.27806111
agris.grinvalds[at]carnikava.lv                    

Attīstības un plānošanas nodaļa

 
Vārds uzvārds
Amats
Kontakti
Inara Stalidzane1
Ināra Stalidzāne
Nodaļas vadītāja 
Tālr. 67992362, 29475130
inara.stalidzane[at]carnikava.lv
vilis zinkevics
Vilis Zinkevičs

Vadītājas vietnieks

Tālr. 67992362, 29160310
vilis.zinkevics[at]carnikava.lv
inese kina 2018
Inese Kīna

Attīstības speciāliste

Tālr. 67992362, 20232807
inese.kina[at]carnikava.lv
Kaspars Šteinbergs

Attīstības speciālists

Tālr. 67992362, 26896755
kaspars.steinbergs[at]carnikava.lv
Gundega Ulme
Gundega Ulme
"Life" projekta vadītāja
Tālr. 67992362
gundega.ulme[at]carnikava.lv
 
Linda Ose

"Life" projekta vides eksperte  

Tālr. 22028356
linda.ose[at]carnikava.lv
Jānis Kravalis 
Lauku attīstības konsultants 
 

Tālr. 27763321

Bāriņtiesa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
ineta stasule 2018
Ineta Stjasule
Priekšsēdētāja

Tālr. 67993787, 28633407
barintiesa[at]carnikava.lv
ineta.stasjule[at]carnikava.lv
Nataļja Jefremova
Nataļja Jefremova
Priekšsēdētājas vietniece      Tālr. 67993787
nataļja.jefremova[at]carnikava.lv    
Inga Reimane
Inga Reimane
Sekretāre Tālr. 67993787; 25433029
Inga.reimane[at]carnikava.lv

Bibliotēka

Vārds uzvārds Amats Kontakti
rsz 142
Ilze Ezermale
Bibliotēkas vadītāja               Tālr. 67993181, 29505867  
ilze.ezermale[at]carnikava.lv           
rsz 13
Ilze Gruzdiņa
Bibliotekāre Tālr. 67993181
biblioteka[at]carnikava.lv


Būvvalde

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Ainars Grikmanis
Ainārs Grikmanis

Nodaļas vadītājs
Tālr. 67993428, 27878190
ainars.grikmanis[at]carnikava.lv            
Zintis Varts
Zintis Varts

Teritorijas plānotājs 
Tālr. 67993428, 20237346
zintis.varts[at]carnikava.lv
Andris Jakobsons1 800
Andris Jākobsons
Būvinspektors Tālr. 67993428; 27839720
andris.jakobsons[at]carnikava.lv
maris strazds 2018
Mārtiņš Strazds
Arhitekts Tālr. 67993428
martins.strazds[at]carnikava.lv
Dina Daugaviete
Dina Daugaviete
Nekustamā īpašuma speciāliste Tālr. 67993388, 20236813
dina.daugaviete[at]carnikava.lv
Maija Geidāne
Ainavu arhitekte
Tālr. 26156859
maija.geidane[at]carnikava.lv

Carnikavas Komunālserviss

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Gunars DzenisGunārs Dzenis

Direktors                            

Tālr. 67993705, 29154170
gunars.dzenis[at]carnikava.lv            
lauris bernans 2018
Lauris Bernāns
Direktora vietnieks Tālr. 28378568
lauris.bernans[at]carnikava.lv
Eva Upesleja Juriste Tālr. 67993705
eva.upesleja[at]carnikava.lv
aiva smite 2018
Aiva Šmite
Lietvede-klientu apkalpošanas speciāliste Tālr. 67993705
komunalserviss[at]carnikava.lv
Elita Buša
Personāla speciāliste
Tālr. 67993705, 29264148
elita.busa[at]carnikava.lv
pjotrs spakovs 2018
Pjotrs Špakovs
Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Tālr. 67993705, 29252804
pjotrs.spakovs[at]carnikava.lv
Rita Tjarve
Rita Tjarve
Labiekārtošanas
nodaļas vadītāja
Tālr. 67993705, 29569973
rita.tjarve[at]carnikava.lv
martins leitans 2018
Mārtiņš Leitāns
Ceļu un tiltu būvinženieris Tālr. 67993391, 20254045
martins.leitans[at]carnikava.lv
 Edgars Sliede
Edgars Sliede
Vides pārvaldības nodaļas vadītājs Tālr. 67993391, 26466099
edgars.sliede[at]carnikava.lv
Edgars Sliede
Inese Silamiķele
Vides inženiere
Tālr. 67993391
inese.silamikele[at]carnikava.lv
Ivars Slagis 533x800
Ivars Slāģis
Vecākais hidrotehnisko
būvju būvinženieris
Tālr. 67993391, 29372825
ivars.slagis[at]carnikava.lv
arnis puke 2018
Arnis Puķe
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Tālr. 67993705, 29439225
arnis.puke[at]carnikava.lv
Andris Solovjovs
Andris Solovjovs
Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs
Tālr.26108289
andris.solovjovs[at]carnikava.lv
valdis krampans 2018
Valdis Krampāns
Inženiertehnisko būvju brigadieris
Tālr. 29263677
valdis.krampans[at]carnikava.lv
lidija revele 2018
Lidija Rēvele
Ūdenssaimniecības speciāliste

Tālr. 20261555
lidija.revele[at]carnikava.lv

Ojārs Ošiņš
Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Tālr. 67992885, 29330886
ojars.osins[at]carnikava.lv

Ilona Sakoviča

Iepirkumu speciāliste
Tālr. 67993705
ilona.sakovica[at]carnikava.lv
gunars persis 2018 
Gunārs Persis

Siltumtehniķis
Tālr. 67993391, 20262008
Dagnija LiepkalneDagnija Liepkalne
Vides un darba 
aizsardzības speciāliste
Tālr. 67993391,  26467758
dagnija.liepkalne[at]carnikava.lv
Ineta BokaneIneta Bokāne
Komunālo maksājumu
grāmatvede
Tālr. 67992885
ineta.bokane[at]carnikava.lv
Valentīna Liepiņa Kapu pārzine Tālr. 29638837

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola

Vārds uzvārds Amats Kontakti
igors dorins 2018
Igors Doriņš
Direktors                                                
Tālr. 29231417
igors.dorina[at]carnikava.lv              maksla[at]carnikava.lv
aija didrihsone 2018Aija Didrihsone
Direktora vietniece
Tālr. 27850470
aija.didrihsone[at]carnikava.lv
ilze briede 2018
 Ilze Briede
Lietvede
Tālr. 29451856
ilze.briede[at]carnikava.lv

Carnikavas pamatskola

Vārds uzvārds Amats Kontakti
aija patkovska 2018
Aija Patkovska

Direktore

Tālr. 28660408, 67993613
aija.patkovska[at]carnikava.lv
eva odzina 2018Eva Odziņa
Direktores vietniece izglītības jautājumos Tālr. 26438896
eva.odzina[at]carnikava.lv
simona caupala 2018
Simona Čaupala
Direktores vietniece audzināšanas darbā                       Tālr. 28636429
simona.caupala[at]carnikava.lv                            
Valdis Sniedze Pomaskovs
Valdis Pomaskovs
Direktores vietnieks
saimniecības jautājumos
Tālr. 2012633, 67993828
valdis.pomaskovs[at]carnikava.lv                                                     

Dzimtsarakstu nodaļa

Vārds uzvārds
Amats
Kontakti
Sanita Pundina1
Sanita Pundiņa 
 
Vadītāja                                     
Tālr. 67992303; 28356344
sanita.pundina[at]carnikava.lv                        

Finanšu vadības nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Inguna Lulle
Ingūna Lulle
Nodaļas vadītāja
Tālr. 25901088
inguna.lulle[at]carnikava.lv              
anita snigireva 2018
Anita Snigireva
Vadītājas vietniece,
galvenā grāmatvede
Tālr. 67993591, 28711695
anita.snigireva[at]carnikava.lv
Aija Andreiko 533x800
Aija Andreiko
Vecākā grāmatvede Tālr. 67993591, 26120302
aija.andreiko[at]carnikava.lv
UKL 5392Foto AnsisKluciswww.fotoaka.lvansis.klucis40fotoaka.lv29138940
Liene Sobolovna
Vecākā
grāmatvede
Tālr. 67993591, 22035524
liene.sobolovna[at]carnikava.lv
MG 1278
Ilga Balode
Nekustamā īpašuma nodokļu inspektore  Tālr. 67993418, 22044751
ilga.balode[at]carnikava.lv
UKL 5399Foto AnsisKluciswww.fotoaka.lvansis.klucis40fotoaka.lv29138940
Dace Pundiņa
Vecākā grāmatvede Tālr. 25642708
dace.pundina[at]carnikava.lv
UKL 5394Foto AnsisKluciswww.fotoaka.lvansis.klucis40fotoaka.lv29138940
Inga Jučere
Grāmatvede Tālr. 26536108
inga.jucere[at]carnikava.lv
Irēna Ozola Grāmatvede                     irena.ozola[at]carnikava.lv                            

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
maris lazdins 2018ris Lazdiņš
Vadītājs
Tālr. 29423659
maris.lazdins[at]carnikava.lv        
Eduards Zviedris

Informācijas sistēmu administrators

eduards.zviedris[at]carnikava.lv

Edgars Indrāns

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Tālr. 28820532
edgars.indrans[at]carnikava.lv

Izglītības un kultūras nodaļa

Vārds uzvārds
Amats
Kontakti
Antra Krasta
Antra Krasta
Izglītības speciāliste                                 Tālr. 29389606
antra.krasta[at]carnikava.lv                                   

Juridiskā nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
ilona gotharde 2018
Ilona Gotharde
Nodaļas vadītāja Tālr. 67993388
ilona.gotharde[at]carnikava.lv
Rita Rossoha Sadovica
Rita Rossoha - Sadoviča
Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece             

Tālr. 67993388
rita.rossoha[at]carnikava.lv                                               

evija sefere 2018
Evija Šefere
Juriste-iepirkumu speciāliste
Tālr. 67993388, 25678989
evija.sefere[at]carnikava.lv
 
edgars viksne 2018
Edgars Vīksne
Jurists
Tālr. 26306907, 67993388
edgars.viksne[at]carnikava.lv
Diana Curiska
Diāna Čūriška
Juriste (nekustamā īpašuma jautājumos) Tālr. 28615546
diana.curiska[at]carnikava.lv

Klientu apkalpošanas centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
CARNIKAVIESHI2015 0469
Marina Ziemele
Speciāliste Tālr. 67993814, 29124828
marina.ziemele[at]carnikava.lv


vita lejniece 2018
Vita Lejniece
Vecākā referente                              Tālr. 67993814
vita.lejniece[at]carnikava.lv                               
inga caupala 2018
Inga Čaupala
Lietvede Tālr. 67993814; 29840610
inga.caupala[at]carnikava.lv 

Carnikavas Novadpētniecības centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Olga Rinkus
Olga Rinkus
Vadītāja                        
Tālr. 29128086
olga.rinkus[at]carnikava.lv             
Maija Sarkane
Maija Sarkane

Speciāliste

Tālr. 29128086
maija.sarkane[at]carnikava.lv

Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas diennakts tālr. 22006686

Vārds uzvārds Amats Kontakti
gints dzirkalis 1
Gints Dzirkalis
Priekšnieks
Tālr. 25626704, 67383734
gints.dzirkalis[at]carnikava.lv

arturs smaukstelis 4266

Arturs Šmaukstelis

Priekšnieka vietnieks
Tālr.29620498
arturs.smaukstelis[at]carnikava.lv
grigorjevs 2017
Dmitrijs Grigorjevs
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
Sergejs Mardarenko 800
Sergejs Mardarenko
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
baumanis 2017
Juris Baumanis
Vecākais inspektors                 Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv                         
martins jirgensons 2018 
Mārtiņš Jirgensons
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
Policija deniss 800
Deniss Beļinovs
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
dagnis freidenferlds 2018
Dagnis Freidenfelds
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
helmuts smits 2018
Helmuts Šmits
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
aivars grinbergs 2018
Aivars Grinbergs
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
Jānis Dovmanis
Jānis Dovmanis
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš”

Vārds uzvārds
Amats
Kontakti
Ina Melkina1
Ina Melkina
Vadītāja                                     Tālr. 29473738, 67993671
ina.melkina[at]carnikava.lv                      
Diana Locmele
Diāna Ločmele
Vadītājas vietniece  Tālr. 29373690, 67993690
diana.locmele[at]carnikava.lv
evita lukina 2018
Evita Lūkina
Kancelejas pārzine Tālr. 29235459, 67993690
evita.lukina[at]carnikava.lv

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
agnese germane 2018
Agnese Ģērmane
 Vadītāja                                   

Tālr. 67992812, 28354350
agnese.germane[at]carnikava.lv
info[at]carnikava.lv                                  
IC 2 Ilze Cerbule
Speciāliste Tālr. 67992812, 26669171
ilze.cerbule[at]carnikava.lv

Sociālais dienests

Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis",
Tālr. 67993101, e-pasts: piladzis[at]carnikava.lv

Brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis" 
Tālr. 67903011,  e-pasts: gunita.dzene[at]carnikava.lv

Vārds uzvārds             Amats Kontakti
CARNIKAVIESHI2015 0317
Daiga Landsmane
Vadītāja

Tālr. 67993101; 20243515
daiga.landsmane[at]carnikava.lv

Kontaktpersona saziņai personām ar alternatīvo statusu.

Pieņemšanas laiki: pirmdiena un ceturtdiena plkst. 8.00 - 17.30 (pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30)

Inga Visocka Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem                                                           Tālr. 67993101, 20235386
inga.visocka[at]carnikava.lv
Sanita Sulce 533x800
Sanita Šulce

Sociālā darbiniece
Tālr. 67993101, 20254044
sanita.sulce[at]carnikava.lv  
gunita dzene 2018
Gunita Dzene

Brīvā laika pavadīšanas 
centra "Kadiķis" vadītāja

Tālr. 67903011, 20232044
gunita.dzene[at]carnikava.lv                                     
Dzintra Viksne
Dzintra Vīksne
Sociālā darbiniece Tālr. 26662567
dzintra.viksne[at]carnikava.lv
Maruta Ivanova
Maruta Ivanova
 Sociālā aprūpētāja
maruta.ivanova[at]carnikava.lv
Daina Mozeiko 8
Daina Možeiko
Pedagogs dienas centrā
Tālr. 20242308
daina.mozeiko[at]carnikava.lv
Daina Mozeiko
Gerda Jeļiņevska       

Sociālās palīdzības
organizatore

Tālr. 22044198
gerda.jelinevska[at]carnikava.lv                

Sporta stratēģijas nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
edvins krums 2018
Edvīns Krūms            
Sporta stratēģijas nodaļas vadītājs
Tālr. 28662982
edvins.krums[at]carnikava.lv                     

Tautas nams "Ozolaine"

 
Vārds uzvārds Amats Kontakti

Egita Brauna

Vadītāja

Tālr. 26378644
tautasnams[at]carnikava.lv
egita.brauna[at]carnikava.lv
Dace Ozoliņa Vadītājas vietniece
Tālr. 26378644
Zaiga Zalkalne
Zaiga Zaļkalne
Saimniecības pārzine              Tālr. 26378644                              
Silvija Petersone
Silvija Pētersone
Dežurante Tālr. 26378644
Kristaps Taburs
Kristaps Taburs
Kultūras pasākumu
tehniskais režisors
Tālr. 28483700

Tūrisma informācijas centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Jānis Galakrodznieks  Tūrisma informācijas centra speciālists
Tālr. 29326285, 67708443