Drukāt

Noslēgusies publiskā apspriešana būvniecības iecerei par daudzdzīvokļu māju Carnikavā

.

Juras 2 majaŠī gada 16. aprīlī novada domes sēdē tika apstiprināts Būvvaldes gala ziņojums publiskās apspriešanas rezultātiem būvniecības iecerei par mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Jūras ielā 2, Carnikavā. 
 
Līdz ar minēto domes lēmumu būvniecības iecere ir atbalstīta, un, pamatojoties uz publiskajā apspriešanā izteikto viedokli, ieceres īstenotājiem jāņem vērā arī vairāki Būvvaldes nosacījumi.
 
Pirmkārt, tā kā līdz ar jauno ēku palielināsies satiksmes intensitāte Jūras ielā, nepieciešams izbūvēt apgaismotu gājēju ietvi gar Jūras ielu (posmā no Rīgas ielas līdz bērnudārzam) par būvniecības ierosinātāja līdzekļiem. Otrkārt, projekts jāizstrādā, radot atsevišķu arhitektonisku elementu līdzību ar kādreizējo "Vācieša" jeb „Balto māju, kā arī jāparedz apstādījumi saskaņā ar teritorijas labiekārtojuma projektu.
 
Zemes gabals Jūras ielā 2 atrodas privātīpašumā, un tā platība, uz kuras paredzēta būvniecības iecere, ir 1897 m². Saskaņā ar teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā un viens no tā atļautajiem izmantošanas mērķiem ir mazstāvu daudzdzīvokļu nams.
 
Publiskā apspriešana norisinājās no 05.03.2014. līdz 03.04.2014. Kopumā tika saņemtas 127 aptaujas lapas, no kurām par derīgām tika atzītas 119. No tām 52 aptaujas lapās būvniecības iecere tika noraidīta, bet 67 – atbalstīta.
 
Kā galvenie noraidīšanas iemesli tika minēti apkārtējās vides vizuālā tēla pasliktināšanās, neērtību vai traucējuma radīšana bērnudārzam, kā arī tika izteikts viedoklis, ka zemes gabalu Jūras ielā 2 vajadzētu izmantot citiem nolūkiem. Savukārt kā galvenie iemesli ieceres atbalstam aptaujas lapās bija – apkārtējās vides vizuālā tēla uzlabošana, iespēja cilvēkiem īpašumā iegādāties dzīvokļus, līdz ar ko novadā palielinātos iedzīvotāju skaits.
 
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums 17. martā notika alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās, Carnikavā. Tā laikā klātesošie tika iepazīstināti ar sagatavotajām būvniecības ieceres skicēm. A.Grūbe stāstīja, ka ieceres skices paredz trīs stāvu mājas būvniecību, kurā plānoti 15 dzīvokļi, kā arī autostāvvietas mājas priekšpusē un ēkas pagalmā – bērnu rotaļu laukums. Ieeja ēkā paredzēta no pagalma puses, pirmajā stāvā ieplānotas ratiņu telpas un iespēja iedzīvotājiem novietot savu inventāru. Ieejas dzīvokļos paredzētas no divām kāpņu telpām, katrā stāvā paredzot piecus dzīvokļus ar divām un trīs istabām. Pēc prezentācijas interesentiem bija iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus viedokļus.
 
Būvniecības ieceres uzlabošanai tika izteikti vairāki priekšlikumi. Piemēram, veidot apbūvi divu stāvu augstumā, projektā paredzēt apgaismotu gājēju ietvi gar Jūras ielu (posmā no Rīgas ielas līdz bērnudārzam), pasūtītājam ar pašvaldību apspriest iespēju mainīt zemi Jūras ielā 2 pret zemes gabalu Garā ielā, Carnikavā, kā arī paredzēt dzīvžogu un paplašināt vai pārcelt iebrauktuvi pie bērnudārza saimnieciskās daļas. Izskanēja arī ierosinājums zemesgabala teritorijā veidot nojumi vai speciāli atvēlētu vietu smēķēšanai, kā arī ēkas arhitektūru veidot līdzībās ar vēsturisko ēku, kas savulaik šeit atradās.
 
Būvvaldes gala ziņojumā ir apkopoti publiskās apspriešanas laikā izteiktie viedokļi, saņemtie priekšlikumi un aptaujas lapas, ar ko ikviens var iepazīties: ŠEIT.
 
Carnikavas novada Būvvalde