Drukāt

Uzsākta sabiedriskā apspriešana veloceliņa “Vecāķi – Lilaste” ietekmes novērtējumam uz vidi

.

Velocels IVNSIA "Latekoil" ir izstrādājis veloceliņa "Vecāķi – Lilaste" ietekmes uz Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) "dabas parks Piejūra" novērtējumu, un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.
 
Projektējamais veloceliņš Vecāķi – Kalngale – Garciems – Garupe – Carnikava – Gauja – Lilaste aptuveni 20 km kopgarumā gandrīz visā garumā atrodas Carnikavas novadā un nedaudz skar Rīgas teritoriju Vecāķos. Tas ir plānots kā labiekārtots veloceliņš ar cieto segumu 2,5 – 3 m platumā, apgaismojumu, ceļazīmēm un atpūtas laukumiņiem.
 
Darbības ierosinātājs ir Carnikavas novada dome (tālr. 67993814, ).
 
Novērtējumu izstrādājis SIA "Latekoil" (Raņķa dambis 31, LV – 104, Rīga), un ar to var iepazīties:
 
Ar novērtējumu var iepazīties arī mājaslapā www.eiroprojekts.lv/velocels un klātienē Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas iela 5, Carnikava).
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2. maijā plkst. 18.00 Carnikavas tautas namā "Ozolaine", Jūras ielā 1A.
 
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var sūtīt līdz 19. maijam Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV – 1045, Rīga, tālr. 67321173, , www.vpvb.gov.lv).
 
Kontakttālrunis: 29277744


Share on Facebook Tweet