Drukāt

Publiskā apspriešana par publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāna projektu notiks 18. janvārī

.

Piekraste 600SIA "Reģionālie projekti" publiskai apspriešanai ir sagatavojuši Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu (Gaujas upe, Dzirnezers un Garezeri), kā arī jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāna 2017. – 2026. gadam projektu.
 
Sagatavotais projekts ietver esošās situācijas novērtējumu un priekšlikumus gan aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, gan ekspluatācijas noteikumiem un zonējumam. Lai apzinātu sabiedrības viedokli un iedzīvotāju intereses, tai skaitā par atpūtas vietu izveidi pie publiskajiem ūdeņiem, aicinām uz publisko apspriešanu par minēto publisko ūdeņu, kā arī jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāna projektu.
 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 18. janvārī plkst. 18.00 tautas namā "Ozolaine" (Jūras ielā 1a, Carnikavā).
 
Ar sagatavotajiem materiāliem var iepazīties:
 
Visi aicināti iepazīties ar plāna projektu un izteikt savu viedokli par tajā paustajiem priekšlikumiem!
 
Attīstības un plānošanas nodaļa
Share on Facebook Tweet