Drukāt

Biedrība "Sernikon" uzsāk attīstības stratēģijas izstrādi un aicina uz tikšanos

.

Biedrība "Sernikon" uzsāk attīstības stratēģijas (2014. - 2020.gadam) izstrādi un aicina uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas uz tikšanos. Sākoties jaunajam plānošanas periodam (2014 – 2020), arī biedrībai "Sernikon" ir jauni darbi un izaicinājumi. Jau 2015. gadā biedrības darbības teritorija paplašināsies un darbs tiks uzsākts arī Saulkrastu novadā. Abi novadi atrodas Baltijas jūras piekrastē, un tiem ir arī līdzīgas attīstības iespējas un prioritātes. Šobrīd ir uzsākta "Sernikon" darbības stratēģija nākošajiem septiņiem gadiem izstrāde.
 
Aicinām Jūs būt aktīviem savas teritorijas attīstības virzītājiem un piedalīties sanāksmē, kur informēsim par paveiktajiem darbiem pēdējos gados, kā arī uzsāksim diskusiju par veicamajiem darbiem jaunajā plānošanas periodā.
 
Sanāksmes ar Carnikavas novadu:
a) uzņēmējiem notiks 10. novembrī plkst. 17.00, sociālajā centrā "Pīlādzis", Stacijas ielā 5, Carnikavā;
b) nevalstiskajām organizācijām un citiem interesentiem notiks 12. novembrī plkst.17:00, sociālajā centrā "Pīlādzis", Stacijas ielā 5, Carnikavā.
 
Lūdzam par savu dalību vismaz 3 dienas iepriekš informēt biedrību, rakstot uz e-pasta adresi – un aicināt līdzi arī citus iespējamos interesentu!
 
INFORMĀCIJAI:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” darbību uzsāka 2009. gada septembrī, lai pulcētu iedzīvotājus un uzņēmējus, kuri vēlas veicināt vietējās attīstības procesus un piedalīties tajos. Piecu gadu laikā ar biedrības attīstības stratēģijas mērķu īstenošanai piesaistītiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem finansēti gandrīz 40 projekti Carnikavas novadā.
 
Piecu gadu laikā esam aktīvi darbojušies paši, kā arī snieguši atbalstu vietējām nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībai un uzņēmējiem. Nevalstiskās organizācijas spējušas uzlabot savu darbību, izveidojot jaunus infrastruktūras objektus, piemēram, labiekārtojot pludmali pie Laveru ezera, sakārtojot daudzdzīvokļu ēkas kopīpašnieku nekustamos īpašumus, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu – apskaņošanas tehniku kultūras pasākumu rīkošanai, velosipēdus jauna pulciņa darbībai u.c. Būtisks atbalsts sniegts arī uzņēmumiem, kuri uzsākuši smiltsērkšķu audzēšanu, paplašinājuši esošos melleņu laukus, savukārt iedzīvotājiem uzlaboti pakalpojumi skaistumkopšanas salonā un dārzkopības tehnikas nomas punktā. Zivsaimniecības uzņēmumiem atbalstu sniegusi pašvaldība, kas, izmantojot biedrības pārvaldīto finansējumu, atjaunojusi pievadceļus vairākām zvejnieku un zivju pārstrādātāju darba vietām. Par katru no šiem un daudziem citiem projektiem informācija ir pieejama biedrības mājas lapā www.biedribasernikon.lv, kur ievietoti arī video materiāli par projektiem.